Tartı sektöründe 70 yıllık tecrübemizle İkitelli'de ki üretim,mağza ve kalibrasyon labaratuvarımızla hizmetinizdeyiz.
Hray Baskl, Etalon ve Kalibrasyon
Tartı sektöründe 70 yıllık tecrübemizle İkitelli'de ki üretim,mağza ve kalibrasyon labaratuvarımızla hizmetinizdeyiz.
Metroloji


Metroloji ve Kalibrasyon

 

 

 

METROLOJİ NEDİR?  

Ölçme ile ilgili olan bilim dalıdır. Metroloji üç ana kola ayrılmaktadır. Bilimsel Metroloji (TÜBİTAK, UME), Legal Metroloji (Sanayi ve Tic. Bak.- Onaylanmış Kuruluşlar), Endüstriyel Metroloji (Kalibrasyon - Türkak’tan Akredite Kalibrasyon Laboratuvarları) 

 

KALİBRASYON NEDİR ? 

Kalibrasyon önceden belirlenmiş çevre şartlarında doğruluğu bilinen bir referansla, doğruluğu bilinmeyen bir ölçme sisteminin mukayese edilip raporlanma işlemidir.Belirlenmiş koşullar altında, ölçme sisteminin veya ölçme cihazının gösterdiği değerler  veya ölçme gereci ile gösterilen değerlerle ölçülenbüyüklüğün  bunlara karşılıkgeldiğibilinen değerleri arasındaki ilişkiyi belirleyen işlemler dizisidir.    

 

AKREDİTASYON NEDİR? 

Akreditasyon, ulusal veya uluslararası  kuruluşlar tarafından laboratuarların,muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.      

 

İZLENEBİLİRLİLİK NEDİR ?  

Doğruluğu en kaba ölçme faaliyetinden, primer standarda kadar kesintisiz  olarak yapılan mukayeseli ölçme işlemleridir. 

 

HANGİ CİHAZLARIN KALİBRASYONU YAPTIRILMALIDIR ?  

Muayene, deney, teşhis, tedavi, izleme, ar-ge ve tasarımda kullanılan ölçüm cihazlarının , ayrıca dahili kalibrasyon amacı ile kullanılan referans standartların kalibrasyonları yaptırılmalıdır.        

        

KALİBRASYON NE ZAMAN YAPTIRLMALIDIR ?  

Cihaz ilk alındığında, tamir, ayar, bakım sonrası, cihazın ölçüm sonuçları ile ilgili herhangi bir şüphe oluştuğunda ve belirlenen periyotlarda  kalibrasyon yapılmalı veya yaptırılmalıdır.   

 

KALİBRASYON YAPTIRILMALI MIDIR ? 

Ölçüm cihazının gösterdiği değerlerin gerçek değerlere ne kadar yakın olduğunun tespiti için gereklidir. Ülkemiz için kalibrasyon gerekli midir, lüks müdür ?                                               

Lüks değil, kalitenin temini ve rekabetin şartlarındandır.

© 2011 - Hüray Baskül, Etalon ve Kalibrasyon
Fabrika İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Esenler Sanayi Sitesi 10. Blok No : 10 İkitelli / İstanbul